องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.nongnang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 109 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.1,2,3,4,5,6,7,8,9 และ ม.10 [ 21 ธ.ค. 2565 ]13
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัหาพัสดุประจำปี 2565 [ 25 พ.ย. 2565 ]8
3 ประกาศแผนการบำรุงรัษาครุภัณฑ์และปรับปรุงสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]29
4 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]27
5 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. นค.ถ.118-01 เส้นไปป่าช้า [ 15 ก.ย. 2565 ]29
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2565 [ 6 ก.ย. 2565 ]38
7 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นปุ่ตา ม.5 บ้านดงนาคำ [ 5 ส.ค. 2565 ]40
8 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 บ้านคำป่าก้าว [ 4 ส.ค. 2565 ]39
9 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านคำป่าก้าว [ 22 ก.ค. 2565 ]37
10 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านนาน้ำพาย [ 1 ก.ค. 2565 ]42
11 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านนาดุ [ 13 มิ.ย. 2565 ]84
12 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านดงนาคำ [ 13 มิ.ย. 2565 ]87
13 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ 7 บ้านราษฎร์สามัคคี ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองนาง (เงินอุดหนุน ปี 65) [ 26 พ.ค. 2565 ]133
14 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ 4 บ้านนาดุ ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองนาง (เงินอุดหนุน ปี 65) [ 24 พ.ค. 2565 ]100
15 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 [ 29 เม.ย. 2565 ]109
16 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายโยธิน น้อยยะ ม.9 บ้านโนนสดใส [ 25 เม.ย. 2565 ]134
17 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นสี่แยกไปป่าช้า ม.6 บ้านสมสร้าง [ 25 เม.ย. 2565 ]106
18 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ,วัสดุสำนักงาน,วัสดุคอมพิวเตอร์,ซ่อมแซมรถยนต์ กข 8584 [ 4 เม.ย. 2565 ]156
19 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างค่าวัสดุคอมพิวเตอร์,ซ่อมแซมรถ 80-9353 หนองคาย [ 4 เม.ย. 2565 ]114
20 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 เส้นทางจากฟาร์มหมูๆไปทางนานายสันติ จันดี [ 31 มี.ค. 2565 ]104
 
หน้า 1|2|3|4|5|6