องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.nongnang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบโรงเรียนบ้านนาดง (จากบ้านนายธงชัย แสงสีอ่อน ถึง บ้านนายอารมณ์ รอนลับ) บ้านนาดง หมู่ที่ ๒ (เงินสะสม) [ 24 ก.ค. 2566 ]4
2 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ซ่อมสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.๑๑๘-๒๑ หนองนาง-บ้านมะเขือ บ้านหนองนาง หมู่ที่ ๓ (เงินสะสม) [ 24 ก.ค. 2566 ]3
3 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายสำลี พิมดี ถึงบ้านนายณรงค์ รองแขวง หมู่ที่ ๕ บ้านดงนาคำ (เงินสะสม) [ 24 ก.ค. 2566 ]2
4 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นห้วยแสง (จากนานายสายัณต์ สีปานแก้ว ถึง นานายโชคเจริญ ใจเบา) ม.1 (เงินสะสม) [ 21 ก.ค. 2566 ]2
5 รายงานการเงินประจำปี 2565 [ 3 เม.ย. 2566 ]15
6 ประกาศการจัดทำแบบบัญชีแสดงรายการที่ิดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]15
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง เรื่อง จัดทำบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]17
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ [ 18 ม.ค. 2566 ]27
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ [ 30 พ.ย. 2565 ]30
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ [ 19 ต.ค. 2565 ]32
11 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 4 ต.ค. 2565 ]38
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 ก.ค. 2565 ]91
13 นโยบายไม่รับของขวัญ [ 25 เม.ย. 2565 ]133
14 งบแสดงฐานะการเงิน [ 22 เม.ย. 2565 ]163
15 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 อบต.หนองนาง [ 5 เม.ย. 2565 ]186
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]206
17 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ [ 8 ก.พ. 2565 ]242
18 ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ.2566 [ 13 ม.ค. 2565 ]258
19 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 [ 13 ม.ค. 2565 ]262
20 ประกาศอำเภอท่าบ่อ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง ครั้งแรก [ 5 ม.ค. 2565 ]276
 
หน้า 1|2|3