องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.nongnang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการจัดทำแบบบัญชีแสดงรายการที่ิดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]0
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง เรื่อง จัดทำบัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]0
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ [ 18 ม.ค. 2566 ]5
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ [ 30 พ.ย. 2565 ]8
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ [ 19 ต.ค. 2565 ]8
6 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 4 ต.ค. 2565 ]23
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 ก.ค. 2565 ]74
8 นโยบายไม่รับของขวัญ [ 25 เม.ย. 2565 ]116
9 งบแสดงฐานะการเงิน [ 22 เม.ย. 2565 ]137
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 อบต.หนองนาง [ 5 เม.ย. 2565 ]151
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]178
12 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ [ 8 ก.พ. 2565 ]210
13 ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ.2566 [ 13 ม.ค. 2565 ]231
14 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 [ 13 ม.ค. 2565 ]236
15 ประกาศอำเภอท่าบ่อ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง ครั้งแรก [ 5 ม.ค. 2565 ]240
16 รณรงค์การชำระภาษี [ 14 ธ.ค. 2564 ]229
17 รณรงค์การชำระภาษี Excel [ 14 ธ.ค. 2564 ]237
18 ประกาศเรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง [ 6 ต.ค. 2564 ]214
19 ประกาศกำหนดนัดวันประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]236
20 ประกาศขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง [ 3 ส.ค. 2564 ]245
 
หน้า 1|2