องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.nongnang.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 [ 13 ก.พ. 2567 ]1
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 [ 12 ธ.ค. 2566 ]8
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]10
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 [ 15 มิ.ย. 2566 ]20
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]35
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 [ 13 ธ.ค. 2565 ]48
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 [ 14 มิ.ย. 2565 ]44
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 [ 11 พ.ค. 2565 ]118
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 [ 11 พ.ค. 2565 ]118
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 1 ก.พ. 2565 ]247
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564) [ 18 พ.ย. 2564 ]270
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (แก้ไข ครั้งที่ 1/2564) [ 18 พ.ย. 2564 ]220
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ [ 20 ก.ค. 2563 ]299
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ 1 [ 20 ก.ค. 2563 ]316
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 [ 20 ก.ค. 2563 ]297