องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.nongnang.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 [ 13 ธ.ค. 2565 ]10
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 [ 14 มิ.ย. 2565 ]7
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 [ 11 พ.ค. 2565 ]76
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 [ 11 พ.ค. 2565 ]80
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 1 ก.พ. 2565 ]198
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564) [ 18 พ.ย. 2564 ]230
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (แก้ไข ครั้งที่ 1/2564) [ 18 พ.ย. 2564 ]188
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ [ 20 ก.ค. 2563 ]263
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ 1 [ 20 ก.ค. 2563 ]278
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 [ 20 ก.ค. 2563 ]263